THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 (15/4->20/4)

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 32 (8/4->13/4)

SINH HOẠT CLB PHÒNG, TRÁNH TAI NẠN ĐUỐI NƯỚC

TỔ CHỨC HỘI THI SÁNG TẠO TTNNĐ LẦN THỨ 6 CẤP TRƯỜNG

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (1/4->6/4)

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 30

grass 1234
grass copy

Môn học

TIN HỌC 6

Giáo viênnhungoc 
MônMôn học
Đăng ký ngay

Đại số 7

Giáo viênthcsphucuong 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay